Ratownictwo wodne

Praktyczne i teoretyczne zajęcia z podstaw ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Tym razem kierowane były głównie dla dzieci i młodzieży. Realizowane były poprzez naukę i zabawę.

Podczas kursu dzieci poznały zasady prawidłowego zachowania nad wodą w zależności od danej sytuacji, zaznajomiły się z elementami ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy, zapoznały się z podstawowym sprzętem pierwszej pomocy oraz sprzętem ratowniczym.
W części praktycznej przećwiczyły udzielanie pierwszej pomocy, zobaczyły jak podejmować osoby poszkodowane z wody. Poprzez zabawy i konkursy dobrze poznały sprzęt ratowniczy.
Część praktyczna odbyła się na płytkim odcinku rzeki Słupia na Przystani Kajakowej Kajlandia.